We werken intensief samen met andere organisaties.


Op onze zorgboerderij met NovaFarm, onderdeel van Novadic-Kentron.

Op het gebied van natuurbeheer met gemeente veghel en Waterschap AA en Maas.
- onderhoud E(cologische) V(erbindings) Z(one) Hertogswetering binnen de gemeente Oss
- Verschraling van natuurterreinen langs de AA binnen de gemeente Veghel