Waarom deze site?

Deze website heb ik omdat Duurendseind het belangrijk vindt dat u weet dat er ook andere agrarische bedrijven zijn, waar niet de hoge productie voorop, maar waar onze leef-omgeving centraal stellen.

Hierdoor heeft u door een bewuste aankoop van ons vlees, kaas en aardappelen een niet te onderschatten invloed op uw leefomgeving.

Streek-zorgboerderij Duurendseind

Streek-zorgboerderij Duurendseind heeft zijn wortels in de biologische veehouderij en is opgericht in 1990. 20 Jaar biologische bedrijfsvoering hebben geleid tot veel ervaring. Het cultuurhistorische Nederlandse met name Noordbrabantse Brandrode runderras heeft een prominente plaats op de boerderij. De koeien grazen voornamenlijk op de natuurterreinen in de gemeente Oss en Veghel, langs respectievelijk de Hertogswetering (op de Ecologische Verbindingszone) en waterloop de AA. Er is dan ook een samenwerking met de grondeigenaren waterschap AA en Maas en gemeente Veghel.

De schapen met lammeren weiden om de boerderij Duurendseind langs de bredestraat in Ravenstein die u vind in het verlengde van de deursenseweg in Berghem. De schapenhouderij heeft geleid tot het stoppen van de biologische bedrijfsvoering omdat hierin te weinig biologische afzet gerealiseerd kon worden.

Vanaf 2006 is streekboerderij Duurendseind ook zorgboerderij geworden omdat ex-alcoholen drugsverslaafden werkzaamheden verrichten op de streekboerderij. Dit varieerd van voeren van schapen en koeien tot repareren van trekker en electrische installaties in de bedrijfsgebouwen tot schapen scheren en maaien van perceelsranden.

Voor onze streekvlees prijzen verwijs ik u naar de hoofdbalk van het menu. Schroom niet te mailen of te bellen voor meer informatie:
t.v.schaijkduurendseind@gmail.com
Mobiele telefoon: 06 52271071